Dierlijke lijm

Uitleg.

huiden en beender lijm

Het maken van Dierlijke lijm.
Vers vleesafval van huiden wordt eerst met water van bloed gezuiverd.
Het schone huidafval wordt met kalkmelk gemengd en 2-3 weken opgeslagen.Het kalk wordt door te wassen met water of toevoeging van zuur verwijderd.
De vleesresten worden door koken met water zoveel mogelijk opgelost.
De lijmoplossing wordt gebleekt met zwavelzuur en/of natruimhydrosulfaat.
Zeven door houtskool geeft een heldere oplossing.
De lijmoplossing wordt ingedampt tot ongeveer 30% vaste stof en dan in vorm
gegoten en gestold tot blokken of platen. Men kan hieraan van alles toevoegen om eigenschappen zoals hechting, viscositeit en hardheid te beïnvloeden.
Het Bloomgetal.Het Bloomgetal is afhankelijk van de geleerbaarheid (het vermogen van de lijm om op te zwellen) en bepaald de hoeveelheid water die nodig is om de lijm te laten zwellen.

Beenderlijm
a. eigenschappen.
Veel gebruikt. De lijm wordt geleverd verpakt van 0,1 Kg tot 25 Kg. De lijm ziet er uit als korrels, dat komt doordat het aan het einde van het productieproces op een warme plaat terecht komt waar het de bolletjes vormt. Om te gaan gebruiken dient de lijm verdunt met water (50%) een nacht (12 uur) koud te staan. (koud = niet verwarmd zoals later tijdens het gebruik) Nadat de lijm op deze manier is “ingeweekt” kan het na even roeren “au bain Marie” verwarmd worden tot een temperatuur die tussen de 65 en 75 graden Celsius ligt. Hierna is de lijm klaar om te gebruiken. Tijdens het verwerken is spoed geboden aangezien de open tijd luttele seconden bedraagt. Als de lijm eenmaal op de juiste manier verwerkt is en het werkstuk heeft voldoende de tijd gehad om te drogen dan zal er een sterke, harde lijmverbinding ontstaan zijn. Het vullende vermogen is er niet. Door het grote temperatuurverschil tussen het moment van aanbrengen en het uiteindelijke product neemt het volume af. Kleine volumes zijn dus wenselijk. De lijm is prima te reactiveren met warmte en water. Nieuwe beenderlijm- verbindingen kunnen ook in combinatie met oude(re) toegepast worden, nieuw hecht op oud.
Zoals eerder gezegd, is beenderlijm geschikt voor harde of starre verbindingen. Het is niet flexibel.

b)manier van verwerken.
Wanneer de lijm klaar voor gebruik is, zoals omschreven bij a), gaat men als volgt te werk; Afhankelijk van de lijmsituatie of het toepassingsgebied, de te lijmen oppervlakte verwarmen met een verfbrander, föhn of strijkbout. Deze verwarming dient op gevoel zodanig te gebeuren dat de “ingebrachte warmte” niet te snel weer verdwijnt nadat het verwarmen ophoudt. Als de te lijmen oppervlakken verwarmd zijn kan de lijm worden aangebracht door middel van een kwast of schildersmes, afhankelijk van de situatie. Na het opbrengen van de lijm is het zaak dat de verbinding zo snel mogelijk tot stand gebracht wordt. Zodra de lijm de lijmpot uit is begint het in hoog tempo af te koelen en dus uit te harden. De stappen die in een kwestie van seconden, hooguit een halve minuut, uitgevoerd dienen te worden zijn; stap 1 tm 3, 1. lijm aanbrengen 2. verbinding maken 3. (eventueel) klemmen 4. overige lijm wegpoetsen met warm water en een (tanden)borstel. 5. droog maken met een stuk papier of doek.
c) toepassingsgebied.
Deze is lijm geschikt voor verbindingen die een spanningsvrije toekomst tegemoet gaan. Veelal gebruikt voor het lijmen van fineer en houtverbredingen. Het lijmen van zwaardere constructies kan ook maar deze dienen goed te passen en niet wisselend belast te worden.

Huidenlijm
a)eigenschappen.
Huidenlijm wordt net als beenderlijm veel gebruikt. Ook worden huiden- en beenderlijm in combinatie gebruikt. De lijm wordt geleverd van 0,1 Kg tot 25 Kg. De lijm ziet er uit als poeder. Om te gaan gebruiken dient de lijm verdunt met water (50%) een nacht (12 uur) koud te staan. (koud = niet verwarmd zoals later tijdens het gebruik) Nadat de lijm op deze manier is “ingeweekt” kan het na even roeren “au bain Marie” verwarmd worden tot een temperatuur die tussen de 65 en 75 graden Celsius ligt. Hierna is de lijm klaar om te gebruiken. Tijdens het verwerken is spoed geboden aangezien de open tijd luttele seconden bedraagt. Als de lijm eenmaal op de juiste manier verwerkt is en het werkstuk heeft voldoende de tijd gehad om te drogen dan zal er een sterke, flexibele lijmverbinding ontstaan zijn. Het vullende vermogen is er niet. Door het grote temperatuurverschil tussen het moment van aanbrengen en het uiteindelijke product neemt het volume af. Kleine volumes zijn dus wenselijk. De lijm is goed te reactiveren met warmte en water. Nieuwe huidenlijmverbindingen kunnen ook in combinatie met oude(re) toegepast worden, nieuw hecht op oud. Huidenlijm is bij uitstek geschikt voor flexibele, wat ruimere verbindingen.

b)manier van verwerken.
Wanneer de lijm klaar voor gebruik is, zoals omschreven bij a), gaat men als volgt te werk; Afhankelijk van de lijmsituatie of het toepassingsgebied, de te lijmen oppervlakte verwarmen met een verfbrander, föhn of strijkbout. Deze verwarming dient op gevoel zodanig te gebeuren dat de “ingebrachte warmte” niet te snel weer verdwijnt nadat het verwarmen ophoudt. Als de te lijmen oppervlakken verwarmd zijn kan de lijm worden aangebracht door middel van een kwast of schildersmes, afhankelijk van de situatie. Na het opbrengen van de lijm is het zaak dat de verbinding zo snel mogelijk tot stand gebracht wordt. Zodra de lijm de lijmpot uit is begint het in hoog tempo af te koelen en dus uit te harden. De stappen die in een kwestie van seconden, hooguit een halve minuut, uitgevoerd dienen te worden zijn; stap 1 tm 3, 1. lijm aanbrengen 2. verbinding maken 3. (eventueel) klemmen 4. overige lijm wegpoetsen met warm water en een (tanden)borstel. 5. droog maken met een stuk papier of doek.

c) toepassingsgebied
Huidenlijm wordt vaak gebruikt bij het lijmen van verbindingen vanwege zijn flexibele eigenschappen. Om fineer en houtverbredingen te lijmen kan het beste huidenlijm gebruikt worden.

Advies:
Om de beste eigenschappen van de twee soorten te benutten is het gebruikelijk om half om half te gebruiken.

Meubelatelier Pieter Koorn
Ornamentenwinkel.nl
Berenkoog 44e 1822 BJ Alkmaar